Rozpoczął się montaż pierwszego na świecie filmu o ks. Dolindo Ruotolo, autora potężnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”, która zmieniła życie milionów ludzi.

Po „Wielkiej Pokucie”, „Różańcu do Granic” oraz ponad 15 filmach, m.in. „Ja Jestem”, „Duch” czy „Egzorcyzmy Annelise Michel”, tym razem zapraszamy do poznania życia i serca „ubogiego kapłana” z Neapolu. Teaser, który Wam przesyłamy to pierwsza zapowiedź wędrówki do Neapolu i spotkania z ks. Dolindo Ruotolo poprzez film, nad którym pracujemy.

Historia ks. Dolindo, to jedna z najbardziej wstrząsających opowieści o ludzkim życiu. Maltretowany przez ojca, głodzony, niezrozumiany, fałszywie oskarżany. Zdradzony przez najbliższe córki duchowe, klęka przed nimi prosząc o wybaczenie. Ma dar widzenia w ludzkich sercach i duszach, słyszy głos Jezusa, rozmawia z Matką Bożą. Po jego kazaniach nawracają się tysiące osób, nawet mafiozi. Ks. Dolindo przepowiedział pontyfikat Karola Wojtyły, był prorokiem Soboru Watykańskiego II: za postulaty wysuwane w latach 20. – Pismo Św. w domach, komunia w Wielki Piątek, Msza w języku narodowym jest odsunięty od ołtarza, z zakazem odprawiania Mszy Św. na ponad 19 lat. Wytrzymał. Kochał bezgranicznie Kościół. Bo „Kościół to Jezus” – pisał wszędzie.

Do jego grobu w Neapolu pielgrzymują dzisiaj tysiące Polaków. W samej Polsce prawie każdy praktykujący katolik zetknął się z postacią „ubogiego” Ks. Dolindo i jego modlitwą: „Jezu Ty się tym zajmij”. Wielu ludzi, po raz pierwszy od dziesiątków lat idzie do spowiedzi, schodzą się rozwiedzione małżeństwa, kapłani w kryzysie są ratowani, niedoszli samobójcy odzyskują nadzieję. Dzięki fali pielgrzymek z Polski, może ruszyć na nowo, uśpiony proces beatyfikacyjny kapłana.

W niewielkim kościółku, w centrum Neapolu, gdzie pochowany jest ks. Dolindo, każdy może przeczytać napis na grobie: „Kiedy przyjdziesz do mnie po śmierci, zapukaj. Nawet zza grobu odpowiem ci: ufaj Bogu!”. I tak się dzieje! Świadectwo życia, tego skromnego i wielkiego jednocześnie, księdza jest ciągle żywe. Co przyciąga do niego tak wielkie tłumy? Na czym polega „fenomen” ks. Dolindo? Jaką ma jeszcze misję do spełnienia, ten zmarły w 1970 roku ksiądz? Jakie cuda i znaki dzieją się współcześnie za jego wstawiennictwem?

Zapraszamy Was do przeżycia duchowej przygody z ks. Dolindo, przygody, która może odmienić życie.

Montaż filmu trwa. Ten zwiastun, to pierwsza odsłona, która pokazuje wędrówkę twórców filmu oraz autorki pierwszej biografii ks. Dolindo Ruotolo. Ich poszukiwania mają doprowadzić, do spotkania nie tylko z ks. Dolindo, ale i z żywym Chrystusem.
Prosimy o modlitwę. Koniecznie.

Od teraz na bierząco będziemy informować o postępach i różnych przygodach na drodze do premiery (na pewno zdarzy się niejedna).

Sługo Boży, księże Dolindo Ruotolo, módl się za nami.

SANTO SUBITO!

Film powstaje dzięki wsparciu Mecenasów i Darczyńców. Bez nich produkcja nie byłaby możliwa! Bogu niech będą dzięki za nich.
„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

REGULAMIN WYDARZENIA
„RÓŻANIEC DO GRANIC”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ „SOLO DIOS BASTA”

1. „Różaniec do granic” jest Wydarzeniem podejmowanym przez Fundację „Solo Dios Basta” (nazywaną dalej: „Organizatorem”). Obejmuje modlitwą Polaków zebranych do wielkiej modlitwy różańcowej na granicach kraju. Wydarzenie będzie mieć miejsce dnia 7 października 2017 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100.rocznicy Objawień Fatimskich.

2. Głównym celem Wydarzenia jest „otoczenie” Polski modlitwą różańcową. tj.:
• pierwsze dwie części odmawiane będą za Polskę,
• kolejne dwie części za Świat.

3. Osobami uczestniczącymi w Wydarzeniu są przede członkowie Fundacji „Solo Dios Basta”, księża koordynujący działania w uczestniczących w Wydarzeniu diecezjach, księża biskupi, proboszczowie, wikariusze a także pozostali duchowni, wolontariusze parafianie oraz wierni, którzy zgłosili swój udział w uroczystości. Udział w Wydarzeniu wezmą osoby zapisane za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.rozaniecdogranic.pl lub drogą mailową, a także chętni, którzy zgłoszą się na miejscu do jednego z wyznaczonych sektorów.

4. Sektory - „Strefy modlitwy”, znajdować się będą w strefie nadgranicznej, w miejscach ogólnodostępnych.

5. Poszczególne strefy modlitwy wyznaczane są przez diecezje graniczne. Każda diecezja graniczna posiada swojego koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie wydarzenia w diecezjach granicznych.

6. Wystąpienie z Wydarzenia odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej informacji Organizatorowi i może nastąpić w każdej chwili.

7. Początek Wydarzenia nastąpi z momentem przybycia wiernych do Kościołów stacyjnych, w których rozpoczną się równolegle Msze Św. o godz.11.00. Kościoły znajdują się na obwodzie Polski wzdłuż granicy. Następnie z Kościołów stacyjnych wierni udadzą się do „Stref modlitwy”. Zakończenie wydarzenia nastąpi modlitwą końcową o godz. 15.30.

8. Obowiązki, które przyjmują na siebie uczestnicy Wydarzenia obejmują m.in.:
• wymianę duchowych wartości pomiędzy Uczestnikami,
• zachowanie porządku i bezpieczeństwa, w szczególności na trasie do granicy,
• rozsądną ocenę własnych sił fizycznych, uwzględniając przy tym panujące warunki atmosferyczne,
• niezakłócanie w przebiegu Wydarzenia, w szczególności zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek,
• posługiwanie się własnymi materiałami, w szczególności plakatami, banerami w sposób nieutrudniający skupienia modlitewnego oraz niezakłócający przebiegu Wydarzenia,
• przestrzeganie Regulaminu oraz zaleceń przewodników grup i służb porządkowych.

9. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy kto :
• akceptuje jego ściśle religijny charakter,
• jest pełnoletni, w przeciwnym wypadku towarzyszy mu osoba dorosła,
zgłosił udział w Wydarzeniu w sposób określony w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
10. Nieprzestrzeganie Regulaminu Wydarzenia oraz zaleceń księży, osób prowadzących modlitwę i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z celem i duchem Wydarzenia pociąga za sobą sankcję wykluczenia z Wydarzenia oraz uprawnienie do żądania opuszczenia miejsc modlitwy przez te osoby, które w szczególności naruszają porządek, dobre obyczaje, uniemożliwiają lub w sposób rażący utrudniają uczestniczenie w Wydarzeniu innym osobom, w tym używają wulgaryzmów, stwarzają zagrożenie dla innych osób.

11. Przez cały okres trwania Wydarzenia zakazane jest:
- wprowadzanie zwierząt,
- palenie papierosów,
- wnoszenie oraz spożywanie wniesionego alkoholu,
- wnoszenie materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, pirotechnicznych, wszelkich mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia drugiego człowieka,
- wzniecanie ognia,
- wchodzenie na ogrodzenia, przekraczanie ogrodzeń i wszelkich barier, w tym również taśm ostrzegawczych oraz wszelkich miejsc oznaczonych zakazem wstępu.

12. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedozwolonego zachowania, ignorowania zaleceń lub Regulaminu, a także celowego działania, odpowiada w pełnej wysokości sprawca.

13. Rodzice i opiekunowie prawni sprawują obowiązek nadzoru nad swoimi podopiecznymi i w ramach tego obowiązku odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

14. Każdy z uczestników ma obowiązek sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione i skradzione.

15. Dojazd do Kościołów stacyjnych, a także na miejsce Wydarzenia pozostaje poza zakresem Organizatora. Ta sama zasada odnosi się do powrotu z tych miejsc.

16. W każdej diecezji granicznej biskup wyznacza koordynatora, który odpowiedzialny jest za przygotowanie diecezji, kościołów stacyjnych oraz punktów modlitwy.

17. Pobyt na terenach określonych w niniejszym Regulaminie, oznacza jego akceptację.

18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. W związku z tym Organizator poddaje pod rozwagę każdego z uczestników zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia.

19. Regulamin został zatwierdzony decyzją Organizatora w dniu 08.09.2017r.